För kostnadsfri rådgiving:
08-6513886

Våldtäkt

Vad är en våldtäkt?

En våldtäkt innebär traditionellt sett att någon begår en sexuell handling där våld eller hot om våld föreligger och därmed sker mot den ena partens vilja, under tvång.

Att våldföra sig sexuellt på någon annan människa är ett brott. Om du har råkat ut för sexuellt ofredande, våldtäkt eller liknande är det viktigt att du kontaktar polis och sjukvård så fort som möjligt.

Om du befinner dig i en omvänd situation är det viktigt att snabbt komma i kontakt med ett juridiskt ombud.

Vad säger lagen om våldtäkt?

Det finns olika regler och lagar kring våldtäkter och sexuellt ofredande. I dagarna håller dessutom reglerna på att skrivas om och eventuellt har vi nya lagar redan 2017.

Dessutom skiljer sig lagarna från land till land. Skulle det vara så att du blir anklagad för våldtäkt i ett annat land bör du kontakta svenska ambassaden eller UD så fort som möjligt. De kommer att hjälpa dig med det juridiska. Det är viktigt att ha ett juridiskt ombud som har vana när det gäller fall som rör våldtäkter.

En vanlig orsak vid sexuellt ofredande eller våldtäkt är att personen i fråga blir drogad. Den absolut vanligaste drogen relaterat till våldtäkter är alkohol.

Våldtäkt eller sexsomni?

En stor debatt under den senaste tiden har varit sexuella övergrepp och våldtäkter som begås under sömnen. Då är det alltså gärningspersonen som befinner sig i ett stadie av sömn och det är det som kallas för sexsomni. Experter på sexsomni säger att det är fullt möjligt men menar samtidigt att det kan utnyttjas till nackdel mot offret.

Experterna menar även att detta kan påverka hela rättssystemet. Det är därför extra viktigt att kontakta en erfaren advokat som känner till rättssystemet väl och kan erbjuda juridisk hjälp.

Fördelar med att kontakta Advokat Peter Skeppstedt Han har:

  • Gedigen erfarenhet vid ett flertal olika våldtäktsmål
  • Flerårig erfarenhet av alla sorters brottmål
  • Över 40 års erfarenhet kring juridiska frågor
  • Erbjuder rättshjälp i hela Sverige

Om du är ute efter en privat försvarare, offentligt försvarare, målsägandebiträde eller juridisk rådgivning inom våldtäkter är du varmt välkommen att vända dig till mig.