För kostnadsfri rådgiving:
08-6513886

Advokat Vårdnadstvist

Advokat Vårdnadstvist

Letar du efter Advokat Vårdnadstvist? Huvudregeln enligt Svensk lag är att båda parterna ska ha gemensam vårdnad om barnen efter separation. Samma sak gäller när två personer skiljer sig om inte annat anges.

 

Advokat vårdnadstvist - kontakta Peter Skeppstedt om du vill ha vårdnad om ditt barn

Varför använder folk advokat för vårdnadstvister?

Det finns däremot situationer när man av olika skäl inte vill dela på vårdnaden längre utan istället vill ha enkel vårdnad. Ibland är det ett gemensamt beslut från båda parterna och ibland är det en av parterna som driver ärendet. Då kan det uppstå en tvist om vårdnaden; en så kallad vårdnadstvist. Det beror oftast på att parterna av olika skäl inte kan samarbeta. T ex kan det hända att man aldrig kommer överens om sådant som barnens skolgång och vård men det kan också vara så att en av parterna blivit hotade av den andre. En förälder kan förklaras olämplig som vårdnadshavare om den t ex begått ett brott eller liknande.

Behöver jag Advokat vårdnadstvist?

  • Om du letar efter den bästa advokat vårdnadstvist i Stockholm så kan det vara för att du antingen håller på att/har förlorat vårdnaden om dina barn.
  • Det kan också vara så att du vill ta över vårdnaden själv om du anser att din partner inte är lämplig.
  • Oavsett vad ärendet gäller så är det viktigt att kontakta advokat så tidigt som möjligt i sådana ärenden eftersom vårdnadstvister är lättare att klara upp till din fördel ju tidigare du ingriper.

Så går besöket till

När du besöker Advokat Peter Skeppstedt kan du antingen komma in själv eller med din partner, beroende på hur er situation ser ut.

  • Vi inleder med att gå igenom vad som har hänt; tycker du att er gemensamma vårdnad inte fungerar och vill ha egen eller är det så att du har blivit stämd av din partner. Oavsett fallet så kommer vi att gå igenom alla relevanta aspekter av ditt ärende och gå igenom förberedelser för hur processen kommer att fortgå.
  • Vi tar därefter kontakt med motparten och om det inte går att göra en uppgörelse med parten vid den tidpunkten drivs fallet vidare till tingsrätt.
  • Advokat Peter Skeppstedt hjälper dig genom hela processen; från det att du kontaktar honom tills att er vårdnadstvist är löst. Han har lång erfarenhet som advokat av juridiska fall inom familjerätt.

 

Om du behöver hjälp av advokat för vårdnadstvist eller om du bara behöver få svar på några frågor så ska du kontakta Peter Skeppstedt så reder vi ut vad som är ett bra nästa steg i ditt fall.