Brottmål

Brottmålsadvokat Stockholm

– Anlita en brottmålsadvokat med erfarenhet i Stockholm

Söker ni efter brottmålsadvokat Stockholm? Advokat Peter Skeppstedt i Stockholm är en brottmålsadvokat med lång erfarenhet och bred kunskap. Om du är misstänkt för brott eller utsatt för brott har du nästan alltid rätt till en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde, vilket bland annat innebär rättshjälp. Staten erlägger den offentlige försvararen och målsägandebiträdets arvode. Det är viktigt att den som är misstänkt för brott i ett tidigt skede kommer i kontakt med brottmålsadvokat Peter Skeppstedt i Stockholm, så att planeringen av försvaret kan påbörjas.

Advokat Peter Skeppstedt har varit försvarare i många uppmärksammade brottmål såsom narkotikamål, misshandel, våldtäktsmål, kidnappning mm och i många mycket omfattande ekonomiska brottmål.

Kidnappningsrättegång Västerort

Advokat Peter Skeppstedt var försvarare i en uppmärksammad kidnappningsrättegång och misstanke om grov misshandel i Stockholm. Det var enligt åklagaren en uppgörelse angående narkotika. En person påstod sig ha blivit kidnappad och inlagd i en bils koffert, körd till ett hus och därefter misshandlad konstant under tre dagar med hot om att dödas genom utspel om att avrättas.

HA-rättegången

Advokat Peter Skeppstedt var försvarare för en misstänkt i den största rättegången på Värmlands tingsrätts historia den så kallade HA-rättegången. Nästan samtliga tilltalade var medlemmar i olika MC-klubbar. Förundersökningen för advokat Peter Skeppstedts klients del uppgick till 34.000 sidor. Media följde rättegången med mycket stor uppmärksamhet vilket medförde att advokat Peter Skeppstedt blev intervjuad vid ett flertal tillfällen. Åhörarna under rättegången fick inte plats i rättegångssalen vilket medförde att rättegången visades i andra salar på tingsrätten via video. Resultatet för advokat Peter Skeppstedts klient blev lyckat.

Kärrtorpsrättegången

Advokat Peter Skeppstedt var försvarare för en av de som åklagaren ansåg som ledare i Kärrtorpssaken angående bland annat våldsamt upplopp. Media följde rättegången intensivt. Advokat Peter Skeppstedt blev intervjuad i TV, radio, tidningar vid ett mycket stort antal tillfällen.

Assistansmålet

Advokat Peter Skeppstedt var försvarare i det uppmärksammade assistansmålet på Södertälje tingsrätt som enligt åklagarna gäller bidragsfusk. Advokat Peter Skeppstedts klient var en av 32 tilltalade och en av några få som blev frikända av tingsrätten.

Kidnappningen av Erik Westerberg

Advokat Peter Skeppstedt var försvarare för en av de misstänkta i den mest uppmärksammade kidnappningsrättegången i svensk historia. Kidnappningen av Erik Westerberg, son till en känd finansman. Kidnappningen och rättegången följdes intensivt av massmedia. En av de rättegångar som uppmärksammats mest i svensk historia.

Latemrättegången

Advokat Peter Skeppstedt var mycket framgångsrik försvarare i ett av de största och längsta målen i Sveriges historia om ekonomisk brottslighet, så kallat ekobrott. Polisens utredning pågick i över sju år och avsåg misstanke om grovt skattebedrägeri, grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Latems ägare frikändes helt efter en halvårslång rättegång. Åklagarna överklagade aldrig tingsrättens frikännande dom. Massmedia följde och intresserade sig mycket för rättegången.

Rissnevåldtäkten

Advokat Peter Skeppstedt var försvarare till en av de misstänkta i ett av Sveriges mest uppmärksammade våldtäktsmål. Anledningen till att våldtäkten uppmärksammades var att den hade sadistiska inslag och att offret blev allvarligt skadat. Massmedia intresserade sig för rättegången.

Olgarättegången

Olgarättegången var ett mycket uppmärksammat mål om bordellverksamhet. Advokat Peter Skeppstedt försvarade den huvudmisstänkta Olga. Målet avsåg misstanke om en omfattande bordellverksamhet. Tidningarna påstod att sexköparna stod i kö till den lägenhet där sexuella tjänster såldes och att priset sänktes på grund av rörelsens goda lönsamhet. Massmedia följde målet intensivt. Olga intervjuades senare i TV-programmet Efterlyst.

Rinkebyrånet

Advokat Peter Skeppstedt var försvarare för en av de misstänkta till rånet i Rinkeby. Polisen fann ett stort antal sedlar och en betydande penningsumma på advokat Peter Skeppstedts klient. Polisen släppte klienten efter häktningsförhandling på tingsrätten. Advokat Peter Skeppstedts klient har inte släppt kravet att återfå den större penningsumma som påträffades på honom.

Jönköpingsrättegången

Advokat Peter Skeppstedt företrädde kanslirådet Ulf i tvist mot Jönköpings kommun avseende fel och försummelse vid bygglovsprövning. Tvisten var mycket uppmärksammad av massmedia och ledde till ändring av rättshjälpslagen. Målet finns upptaget i Hovrätternas rättsfallssamling.

Resningsrättegång

Advokat Peter Skeppstedt företrädde två flickor, Lena och Jana, i ett resningsärende som domstolarna vägrade pröva trots att nya omständigheter framkommit. Han upprättade resningsansökan som först avslogs av hovrätten men senare upptogs av Högsta domstolen. Resultatet blev framgång för klienterna och ändring av reglerna om resningsärenden. Målet finns upptaget i Högsta domstolens rättsfallssamling.

Karaktärsvittnen

Advokat Peter Skeppstedt var den förste advokat som fick karaktärsvittnen tillåtna i ett våldtäktsmål. Domstolarna avslog först hans begäran att karaktärsvittnen skulle tillåtas, vilket tidigare varit otillåtet i svensk rätt, men Högsta domstolen tillät efter överklagande att karaktärsvittnen skulle tillåtas. Målet medförde ändring av domstolspraxis och målet används numera i undervisningen för studenter på de juridiska fakulteterna.

Övrigt

Advokat Peter Skeppstedt har haft uppmärksammade rättegångar om mutor. Han har företrätt klienter avseende grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning, mord, misshandel, olaga hot, människorov, olaga frihetsberövande, stöld, rån, bedrägeri, förskingring, skattebrott, bokföringsbrott, mordbrand, förfalskning, våldtäkt, pornografibrott, sexuellt utnyttjande, sexuella övergrepp med mera. Han har också företrätt bolag och privatpersoner i mängder av olika tvistemål och tillståndsärenden.Advokat Peter Skeppstedt har anlitats av myndigheter och privatpersoner som skiljeman. Han har också anlitats av olika flyktingorganisationer för att tillvarata flyktingar och andra utländska medborgares intressen i Sverige.

Adress

Advokatfirman Peter Skeppstedt AB
Fleminggatan 68
112 45 Stockholm

Telefon

E-post

Kontakta Advokat Peter Skeppstedt för kostnadsfri rådgivning