Arbetsrätt

Advokat Peter Skepptstedt hjälper er med arbetsrätt

Advokat Peter Skeppstedt är profilerad som brottmålsadvokat men erbjuder all juridisk hjälp, vilket också innefattar frågor inom arbetsrätt.

Advokat Peter Skeppstedt erbjuder juridisk rådgivning och juridiskt biträde vid uppsägningar och avskedanden.