För kostnadsfri rådgiving:
08-6513886

Bedrägeri

Vad är bedrägeri?

Söker man på synonymer till “bedrägeri” så dyker ord och fraser som svekfullt handlande, oärlighet, bedrägligt förfarande, bluff upp. I juridisk mening handlar bedrägeri om att en person vilseleder en annan person och därmed lurar den till att göra något som den annars inte skulle ha gjort. Resultatet är till skada för den som blivit lurad och ofta till vinning för bedragaren. Vinningen är oftast ekonomisk men det finns även exempel på andra typer av fördelar som bedragare har förskaffat sig – högre status och anseende till exempel.

De senaste åren har antalet anmälda bedrägeribrott ökat. Mellan 2015–2016 ökade anmälningarna med hela 19 procent. Den mesta ökningen stod datorbedrägerier för.

Det säger lagen om bedrägeri

Lagen som handlar om bedrägeri finns i kapitel 9 i Brottsbalken. Där anges också vad som gäller för syskonbrotten bedrägligt beteende och grovt bedrägeri. Straffet för bedrägeri är fängelse i högst två år. För grovt bedrägeri är det fängelse i lägst sex månader, högst sex år. För bedrägligt beteende kan man straffas med böter eller fängelse i högst sex månader. Bedrägligt beteende är en mildare variant av bedrägeri, summan det då handlar om ligger då under 1000 kronor. Men man kan ändå dömas för bedrägligt beteende även om summan är högre.

Några exempel

Nedan följer några utdrag ur olika nyhetstidningar som har rapporterat om olika fall av bedrägeri, eller när misstanke om bedrägeri har funnits.

  • ”En personlig assistent har anmälts för att ha lurat en Botkyrkabo på stora summor pengar.
    Assistenten var hemhjälp hos mannen är nu misstänkt för att både ha tagit lån och för att ha tecknat telefonabonnemang i mannens namn.”
  • ”Vid lunchtid på torsdagen greps en man på ett köpcenter i Jönköping med flera misstänkt ogiltiga presentkort. Han misstänkts nu för flera fall av bedrägeri.”
  • ”På fredagen väcktes åtal mot 12 personer som är misstänkta för grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri. Enligt åtalet har de gemensamt och i samförstånd försökt förmå, eller förmått, främst småföretagare men även myndigheter och organisationer att betala för tjänster som saknat värde.”

Bedrägeri kan alltså handla om att beställa varor, abonnemang, prenumerationer och tjänster i någon annans namn. Det kan också röra sig om att beställa saker som man sedan aldrig får.

Vid misstanke

Om du är misstänkt för bedrägeri eller någon annan typ av brott så är det bra att prata med ett rättsligt ombud. Vid åtal och brott som kan leda till fängelse har alla rätt till en försvarare/advokat som för ens talan och vet vad lagen säger. Det är också bra att välja en person med erfarenhet av just den typen av brott.

Jag har 35 års juridisk erfarenhet som innefattar ekonomisk brottslighet. Det mest uppmärksammade fallet var Latemrättegången som var ett av Sveriges längsta och största rättsmål någonsin. Misstanken var grovt skattebedrägeri, grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. De misstänkta friades senare helt.

Om du vill att jag ska representera dig, eller om du har några ytterligare frågor så är du välkommen att kontakta mig.