För kostnadsfri rådgiving:
08-6513886

Förskingring

Vad är förskingring?

Förskingring är när en person som innehar ansvar för egendom missbrukar den positionen genom att ta hela eller delar av egendomen och göra om den till sin egen. Vanligtvis brukar personen ha fått tillgång till egendomen genom att avtal, eller genom att den har ingått i personens officiella uppdrag eller tjänst. När detta sker så har personen missbrukat sin ställning och gjort sig skyldig till förskingring.

Påföljd och olika grader av förskingring

Enligt lagen är förskingring straffbart med mellan sex månaders, upp till sex års fängelse. Skulle man dömas för brottet hänger strafftiden nära samman med hur stort det förskingrade beloppet är. Rör det sig om en summa på under 800 kronor kan man även komma undan med böter.  Det kallas för undandräkt.

För att brottet ska kunna rubriceras som grov förskingring krävs att det handlar om ett miljonbelopp och att ett systematiskt missbruk utförts av individen som misstänks.

Exempel 

Uppdraget som den som misstänkts för förskingring har antagit kan exempelvis vara ett större styrelseuppdrag eller en bokföringstjänst i vilken pengar har förskingrats. Det i sin tur ska ha haft direkt påverkan på brottsoffret. Samma sak gäller om den anklagade individen har försökt att ta pengar från företaget där hen har varit anställd. Här kommer några ytterligare exempel tagna från tidningens bevakning och nyheter.

  • ”M-politiker misstänks förskingrat 48 miljoner från fastighetsimperiet Einar Mattssons ägarfamilj. Han skulle använda pengarna för att frakta hem 200 kilo afrikanskt guld, som en kvinna tipsat honom om. Fallet påminner om hur Nigeriabrevsbedrägeri går till.”
  • ”En förundersökning om misstänkt förskingring pågår där tre personer misstänks ligga bakom härvan kring Falcon Funds. Pensionssparandes pengar på ungefär på 1,2 miljarder kronor är borta.”
  • ”En 33-årig man har dömts för förskingring efter att han vid ett 20-tal tillfällen ska ha tagit pengar från sin arbetsplats. Mannen arbetade i en butik i Skellefteå där han tog emot pengar från kunder, pengarna stoppade han sedan i egen ficka. Totalt ska det ha rört sig om drygt 16 000 kronor.”

Juridiskt ombud

Om du har fler frågor kring förskingring eller om du rent av är misstänkt för desamma är du välkommen att kontakta mig. Jag har över 35 års juridisk erfarenhet. Bland annat från en mängd fall där personer varit misstänkta för förskingring.

Välkommen!