Vad är människorov?

Artikeln är publicerad och granskad av: Peter Skeppstedt

Vad är människorov, olaga frihetsberövande, olaga tvång och trafficking? Vilken är skillnaden?

Lagstiftaren anser att den som för bort och spärrar in någon med uppsåt att skada personen eller tvinga denne till tjänst eller utöva utpressning dömes för människorov till fängelse i minst fyra år. Närliggande är människohandel ofta kallad trafficking vilket vanligen har en koppling till sexuella tjänster oftast prostitution. Det skall då användas olaga tvång, kidnappning, bedrägeri eller lurendrejeri för att kon-trollera en person till sexuella tjänster.

Om det inte är så och man spärrar in någon och berövar denne friheten bedöms det som olaga frihetsberövande till fängelse. Det kan också bedömas som olaga tvång och då blir straff-et böter eller fängelse. Det måste finnas en avsikt.

Advokat Peter Skeppstedt var förvarare i ett av det mest uppmärksammade målen i svensk historia om en så kallad kidnappning i det mycket uppmärksammade målet om bort-förande av Erik Westerberg son till en känd finansman.

Många gånger påstår åklagaren människorov men en aktiv och noggrann försvarare kan, om det inte kan påräknas en frikännande dom, argumentera och övertyga rätten om en mildare rubricering typ olaga tvång.

Ta hjälp av advokat Peter Skeppstedt. Han är specialiserad på brottmål. Advokat Peter Skeppstedt har haft ett stort antal mål som rört människorov, människohandel eller trafficking, olaga frihetsberövande och olaga tvång Han har haft stora framgångar som försvarare i sina rättegångar.