Vad är narkotikabrott och dopingbrott?

Artikeln är publicerad och granskad av: Peter Skeppstedt

Man kan begå narkotikabrott genom att inneha, bruka och köpa narkotika eller sälja narkotika, framställa narkotika eller på annat sätt att ta befattning med narkotika. Brottet indelas i brott av normalgraden, grovt eller ringa brott.

Att inneha, bruka och köpa narkotika är rätt klart. Någon har narkotika på sig eller i hemmet eller i något annat utrymme såsom i sin egen bil. Framställa narkotika avses främst odling av narkotiska växter. Ta befattning med narkotika avses anskaffning, bearbetning, förpackning, transport och förvaring av narkotika som inte är för eget bruk. Annat sätt vid narkotikabrott kan vara att utbjuda narkotika till försäljning, förvaring, ta emot pengar vid försäljning, förmedla kontakter mellan köpare och säljare eller något som främjar narkotikahandel.

  • Cannabis finns i tre former cannabisharts (hasch), marijuana och cannabisextrakt (hasholja). Under 50 gram böter och därefter fängelsepåföljd.
  • Amfetamin upp till 5 gram böter och därefter fängelse.
  • Kokain upp till 0.6 gram böter och därefter fängelse.
  • Opium upp till 0.15 gram böter och därefter fängelse.
  • Fentanyl och LSD samma som för opium.
  • Ecstasy upp till tre tabletter böter och därefter fängelse.
  • Psilocin och Psilocynin upp till 5 gram böter och därefter fängelse.
  • Kat upp till 3 kilo böter och därefter fängelse.
  • Rohypnol och andra tabletter upp till 15 tabletter böter och därefter fängelse. Effekten är lugnande, sömngivande, kramplösande, muskelavslappnande och beroendeframkallande. Preparaten förekommer som tabletter, injektioner och droppar.
  • Smärtstillande medel såsom tramadol ger böter i mindre mängder och därefter fängelse. Tramadol köps idag från främst Indien. Vid köp från utlandet kan också smugglingsbrott bli aktuellt.

Dopingbrott är främst användandet av anabola steroider. Det finns brott av normalgraden, grovt och ringa brott. Upp till 4000 tabletter medför böter och därutöver fängelse. Det finns få avgöranden från Högsta domstolen men
Högsta domstolen har ansett att en enstaka överlåtelse av 5000 ”ryssfemmor” motiverade en månads fängelse. Vid mindre mängder skall därför påföljden bli böter.

Vid straffet för narkotikabrott är det av betydelse narkotikans farliga och vanebildande egenskaper. Cannabis har lägre straff än t ex heroin och LSD. Domstolarna tar hänsyn till mängden av hanterad narkotika i förening med narkotikans farlighet. Högsta domstolen har förklarat att mängden och narkotikans farlighet har en avgörande betydelse om brottet skall bedömas som ringa brott eller inte. Narkotikabrott eller narkotikasmuggling kan ge en annan påföljd än fängelse om mängden inte är alltför stor.

Försvararen har en viktig uppgift att kontroller mängden och dess farlighet. Ibland är narkotikan utspädd och ibland är narkotikan blandad mellan olika narkotiska preparat. Vid större mängder kan försvararen få domstolen att döma till annan påföljd än fängelse såsom villkorlig dom med böter, villkorlig dom med samhällstjänst, skydds-tillsyn eller kontraktsvård.

Ta hjälp av advokat Peter Skeppstedt. Han är specialiserad på brottmål. Advokat Peter Skeppstedt har haft ett stort antal mål som rört narkotikabrott och doping-brott. Han har haft stora framgångar som försvarare i sina rättegångar.