Vad är rån?

Artikeln är publicerad och granskad av: Peter Skeppstedt

Rån innebär att någon stjäl genom att använda våld eller hot om våld som för den hotade framstår som farligt. Rån kan också begås genom att någon som begått en stöld och anträffas på bar gärning sätter sig till motvärn mot den som vill återta det stulna.

Det finns tre typfall av rån stöldfallet, motvärnsfallet och utpressningsfallet. Stöldfallet innebär att någon stjäl med våld. Motvärnsfallet föreligger då någon som begått en stöld, ertappas på bar gärning och använder våld för att hindra återtagandet. Utpressningsfallet är då någon använder tvång för att tvinga en annan att lämna över ett föremål som medför en förmögenhetsöverföring.

Stjäla eller stöld är att ta en sak som tillhör någon annan.

Med råntvång förstås våld på person eller hot om sådant våld som framstår som farligt för den som det riktas mot.

Våld på person menas främst misshandel. Hot om sådant våld eller främst hot om misshandel.

Utpressningsfallet är att förmå någon till handling eller underlåtenhet som medför vinning för en person och förlust för en annan.

Om våldet, hotet eller omständigheterna är mindre allvarliga skall det inte dömas som rån utan för annat brott. Mindre allvarligt brott infördes under år 1975 i rånparagrafen. Det skall användas då våldet varit mindre allvarligt eller relativt lindrigt, hot utan allvarlig innebörd eller där man använt sig av ganska ofarliga hjälpmedel. Även värdet av det som stulits kan beaktas. Det är då nästan alltid fråga om, istället för rån, olaga hot och stöld. Påföljdsmässigt har det en mycket stor betydelse eftersom rån har ett minimistraff på ett år. Olaga hot och stöld brukar bestraffas med en villkorlig dom och böter eller en frivårdspåföljd oftast villkorlig dom och samhällstjänst. Villkorlig dom kan betraktas som en varning. Därför kombineras villkorlig dom nästan alltid med böter eller samhällstjänst. I annat fall anser samhället att påföljden blir alltför lindrig.

Advokaten har därför en viktig uppgift att lägga fram de omständigheter som talar för olaga hot och stöld men skall naturligtvis i först hand arbeta för ett frikännande. Är rånet grovt skall det dömas för grovt rån med ett straff på minst fyra år. Om rånet är grovt skall beaktas om våldet varit livsfarligt och rånaren tillfogat svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller om han visat synnerligen råhet eller på ett hänsynslöst sätt utnyttjat den rånades skyddslösa ställning. Ofta handlar grovt rån om rån mot banker eller andra penninginrättningar med skarpladdade vapen.

Rån kan bara begås avsiktligen. Det går inte att begå rån genom slarv.

Advokat Peter Skeppstedt har företrätt klienter som varit misstänkta för väpnade rån mot penninginrättningar och butiker.

Ta hjälp av advokat Peter Skeppstedt. Han är specialiserad på brottmål. Advokat Peter Skeppstedt har haft ett stort antal mål som rört rån. Han har haft stora framgångar som försvarare i sina rättegångar. Advokat Peter Skeppstedts klienter, som varit misstänkta för rån, brukar frikännas.