Vad är våldtäkt?

Artikeln är publicerad och granskad av: Peter Skeppstedt

Han våldtog mig, sedan drack vi kaffe och sedan våldtog han mig igen är hämtat från ett rättsfall. Naturligtvis frikändes mannen.

Våldtäkt innebär att man eller kvinna med våld eller hot om brottslig gärning tvingar annan till samlag eller handling som är att jämföra med samlag. Det kan även vara att utnyttja att en person som är medvetslös, berusad, sover, drogpåverkad, sjuk, skadad eller lider av psykisk störning. Våldtäkt finns i tre grader mindre grovt, normalgraden och grovt. Sedan år 2018 finns också oaktsam våldtäkt vilket innebär att ena parten måste säkerställa att andra parten deltar frivilligt.

Samlag föreligger då en mans och en kvinnas könsdelar kommit i beröring med varandra. Det krävs inte något inträngande. Sexuella handlingar mellan personer av samma kön kan bedömas som våldtäkt. Handlingar att jämföra med samlag kan vara anala och orala sexuella handlingar.

Samlag med barn under femton år bedöms som våldtäkt.

En stor del av anmälningar om våldtäkt leder inte ens till inledande av förundersökning och åtalsfrekvensen har uppgivits ligga på c:a 10%. Detta kan bero på att vissa anmälningar saknar fog, att andra innehåller vaga uppgifter, somliga anmälningar tas tillbaka före det att förundersökning inleds och vissa kan inte anses som utredningsbara utan kompletterande uppgifter och att kompletterande uppgifter inte inkommit till polisen.

Väldigt många inledda utredningar läggs ner av åklagarna eller att den misstänkte frikänns av domstol. Många gånger har mannen varit frihetsberövad. Den misstänkte är då berättigad till skadestånd från staten för bland annat kränkning och förlorad arbetsinkomst. Det kan ansökas om skadestånd hos Justitiekanslern.

Nästan alltid är det en kvinna som anmäler en man för våldtäkt eller kvinnan anmäler flera män för en så kallad gruppvåldtäkt.

Varför läggs många förundersökningar ner och varför frias många misstänkta av domstolarna?

Advokaten har en viktig roll att ta fram omständigheter som kan visa på att den anklagade är oskyldig. Det kan vara en ord mot ordsituation. Parterna har olika upp-fattning om samlaget var frivillig. Det kan då vara viktigt om kvinnan och den misstänkte tidigare haft en sexuell relation, om kvinnan uppträtt utmanande, om kvinnan vill framställa sig som ett offer och om det finns motiv till beljugande. Skäl till att ljuga kan bland annat vara möjligheten att få ett betydande skadestånd runt 240 000 kronor som enligt praxis döms ut i våldtäktsmål. Det måste finnas stöd i utredning för kvinnans version om hon påstår sig blivit utsatt för brott. Många gånger vill kvinnan efter en tid inte längre med-verka i utredningen eller inte komma till domstol. Det kan bero på att hon blivit arg på mannen av olika anledningar såsom svartsjuka eller hämndbegär och därför felaktigt påstått att hon blivit våldtagen.

Kvinnan vill hämnas genom att göra anmälan om våldtäkt. Advokaten måste därför noggrant gå igenom parternas relation för att finna ett motiv till anklagelsen och skaffa fram bevisning såsom vittnen för sin klients version. Advokaten måste också granska kvinnan. Det innebär om hon tidigare påstått sig blivit utsatt för våldtäkt, om kvinnan har ett brottsligt förflutet och om hon är eller varit prostituerad. Det är också viktigt att få fram om kvinnan var berusad vid tillfället.

Det är mycket viktigt om advokaten kan beslå kvinnan med lögn så att hon inte bedöms som tillförlitlig och trovärdig. Under utredningen förhörs kvinnan många gånger och avviker hennes berättelse i de olika förhören eller under domstolsförhandlingar så är det troligt att kvinnan ljuger. Advokaten måste arbeta för att understryka mannens tillförlitlighet och trovärdighet.

Sammantaget har advokaten en viktig roll i våldtäktsutredningar och domstolsförhandlingar för att få sin klient frikänd. En foglig eller passiv försvarare kan bli en katastrof för den som är misstänkt för våldtäkt. Han behöver istället en engagerad advokat.

Advokat Peter Skeppstedt var den förste advokat som fick karaktärsvittnen tillåtna i en våldtäktsrättegång efter överklagande till Högsta domstolen. Karaktärsvittnen var otillåtet före hans överklagande.

Ta hjälp av advokat Peter Skeppstedt. Han är specialiserad på brottmål. Advokat Peter Skeppstedt har haft ett stort antal mål som rört våldtäkt. Han har haft stora framgångar som försvarare i sina rättegångar. Advokat Peter Skeppstedts klienter, som varit misstänkta för våldtäkt, brukar frikännas.

Ring direkt på 08-6513886 eller skicka ett mejl till advokat.skeppstedt@outlook.com om du önskar stöd under rättsprocessen.