Vad gör ett målsägandebiträde?

Artikeln är publicerad och granskad av: Peter Skeppstedt

Ett målsägandebiträde har till uppgift att stötta brottsoffret och företräda brottsoffrets intressen såsom att kräva skadestånd av gärningsmannen. Ofta vill brottsoffret biträda åtalet och då fungerar målsägandebiträdet som hjälp till åklagaren. Många gånger har gärningsmannen inte ekonomisk förmåga att erlägga skadestånd och då får man i första hand ta i anspråk brottsoffrets försäkringar och i andra hand ansöka om ersättning från brottsoffermyndigheten.

Skadestånd kan bestå av kränkningsersättning, sveda och värk som innefattar fysiskt och psykiskt lidande, lyte och bestående men, sjukvårdskostnader, inkomstförlust och andra kostnader såsom för läkare, mediciner och resor. Det finns även möjlighet för nära anhörig att få skälig kompensation.

Det är domstol som beslutar om brottsoffret skall få ett målsägandebiträde. Det kan bli aktuellt i rättegångar om sexbrott, misshandel, olaga frihetsberövande, rån och andra brott som kan ge fängelse.

EU:s viktiga brottsofferdirektiv 2012/29/EU. Alla brottsoffer skall enligt direktivet erkännas och behandlas på ett respektfullt sätt. Individuellt och professionellt.

Anhöriga till ett mordoffer kan få målsägandebiträde förordnat. Statens ansvar måste vara långtgående enligt EU:s direktiv. Enligt direktivet ingår familjemedlemmar i begreppet brottsoffer. Anhöriga till mordoffer skall också kunna erbjudas kostnadsfria och långtgående stödverksamheter.

Det är staten om betalar kostnaderna för ett målsägandebiträde. Det är helt kostnadsfritt för brottsoffret. Du har rätt att själv välja Ditt målsägandebiträde bland företrädesvis advokater.

Ta hjälp av advokat Peter Skeppstedt.
Tel 08-6513886 eller 070-7506223