Kan man byta offentlig försvarare?

Artikeln är publicerad och granskad av: Peter Skeppstedt

Tidigare har jag redogjort för när man har rätt till en offentlig försvarare. Det händer dock att man som brottsmisstänkt inte kommer överens med sin tilldelade försvararsadvokat och därav undrar om man har möjlighet att byta. I denna artikel tänkte jag därför redogöra för just detta – kan man byta offentlig försvarare? 

Begäran om byte av offentlig försvarare

Det korta svaret på denna fråga är ”ja”, du har möjlighet att få din offentliga försvarare utbytt. Förutsatt att det sker under en pågående utredning. Det är däremot varken du själv eller din tilldelade försvarsadvokat som bestämmer i denna fråga.

För att ett sådant byte ska kunna ske, måste du först skicka in en begäran om detta till domstolen som sedan tar ett beslut i frågan. I din begäran om att få byta offentliga försvarare är du även tvungen att beskriva varför du vill att detta ska ske.

Efter att rätten har mottagit din skriftliga ansökan om ett advokatbyte, prövar de om det finns tillräckliga skäl för detta. Denna prövning sker i enlighet med 21 kap.6 § rättegångsbalken (RB).

 

Skäl för byte av offentlig försvarare

Som nämnts ovan måste rätten anse att det finns tillräckliga skäl för att ett byte ska kunna ske. Motiv som kan tala för ett sådant byte är om det finns meningsmotsättningar mellan er båda, vilket har lett till att du har tappat förtroende för din försvarare. Är du misstänkt för ett allvarligare brott kan även detta öka dina chanser för att ett byte ska ske.

Om du skickar in en skriftlig ansökan som avslås, kan du antingen överklaga rättens beslut eller istället ta hjälp av en privat advokat. Skulle du välja det sistnämnda alternativet får du däremot själv stå för försvararens kostnader. I vissa fall, om du exempelvis når framgång i målet, kan staten däremot ersätta dig för en del av kostnaderna.

 

Ta hjälp av Peter Skeppstedt

Ifall du är misstänkt för ett brott och önskar att företrädas av en försvarare, kan du ta hjälp av mig – Peter Skeppstedt. Under mina 35 år som brottmålsadvokat har jag företrätt klienter som varit misstänkte för en mängd olika typer av brott som grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning, mord, misshandel, olaga hot, människorov, olaga frihetsberövande, stöld, rån, bedrägeri, förskingring, skattebrott, bokföringsbrott, mordbrand, förfalskning, våldtäkt, pornografibrott, sexuellt utnyttjande, sexuella övergrepp med mera.

Ring mig direkt på 08-6513886 eller skicka ett mejl till advokat.skeppstedt@outlook.com om du önskar stöd under rättsprocessen. Jag erbjuder även kostnadsfri rådgivning.