Advokat Peter Skeppstedt

Advokat Peter Skeppstedt i Stockholm har lång erfarenhet av juridisk rådgivning och represenation inom områden som bland andra brottmål, familje- och arvsrätt samt affärsjuridik. Advokat Peter Skeppstedt är profilierad som brottmålsadvokat men erbjuder all juridsik hjälp.

Mina tjänster

Jag åtar mig alla juridiska uppdrag. Läs mer om mina olika verksamhetsområden. För rådgivning läs mer här.

Advokatfirman

Jag har lång erfarenhet av juridiska uppdrag och många uppdrag bakom mig. Få reda på mer om mig.

Klienter

Jag har haft möjligheten att hjälpa många klienter genom åren. Klicka vidare för att läsa mer om mig.

Advokat Peter Skeppstedt

Med lång erfarenhet av juridisk rådgivning och represenation inom områden som bland andra brottmål, familje- och arvsrätt samt affärsjuridik. Advokat peter Skeppstedt har med framgång varit försvarare i ett stort antal uppmärksammade brottmål såsom narkotikamål, misshandel, våldtäktsmål, kidnappning med mera samt i många mycket omfattande ekonomiska brottmål. Om du är ute efter en privat försvarare, offentlig försvarare, målsägandebiträde eller juridisk rådgivning är du varmt välkomen att vända dig till mig. Läs mer om brottmål.

Kunskapsbank

Missa inte vår kunskapsbank där vi skriver löpande om juridik. Nedan följer de senaste inläggen.

Vad är mord?

Vad är mord, dråp, vållande till annans död, misshandel och mordbrand? Den som berövar annan livet dömes för mord till fängelse på vis tid lägst 10 och högst 18 år eller om omständigheterna är försvårande till livstid. För mindre grov gärning dömes för dråp till...

läs mer

Vad är människorov?

Vad är människorov, olaga frihetsberövande, olaga tvång och trafficking? Vilken är skillnaden? Lagstiftaren anser att den som för bort och spärrar in någon med uppsåt att skada personen eller tvinga denne till tjänst eller utöva utpressning dömes för människorov till...

läs mer

Adress

Advokatfirman Peter Skeppstedt AB
Fleminggatan 68
112 45 Stockholm

Telefon

E-post

Kontakta Advokat Peter Skeppstedt för kostnadsfri rådgivning