Vad gör ett målsägandebiträde?

Ett målsägandebiträde har till uppgift att stötta brottsoffret och företräda brottsoffrets intressen såsom att kräva skadestånd av gärningsmannen. Ofta vill brottsoffret biträda åtalet och då fungerar målsägandebiträdet som hjälp till åklagaren. Många gånger har...

Vad gör en försvarare?

Huvudregel är att den misstänkte äger själv föra sin talan. Vid talans förberedande och utförande får den misstänkte biträdas av försvarare. Den misstänkte får själv välja försvarare. En person får inte vara försvarare om han haft uppdrag åt den misstänkte eller...

Vad är rån?

Rån innebär att någon stjäl genom att använda våld eller hot om våld som för den hotade framstår som farligt. Rån kan också begås genom att någon som begått en stöld och anträffas på bar gärning sätter sig till motvärn mot den som vill återta det stulna. Det finns tre...

Vad är mord?

Vad är mord, dråp, vållande till annans död, misshandel och mordbrand? Den som berövar annan livet dömes för mord till fängelse på vis tid lägst 10 och högst 18 år eller om omständigheterna är försvårande till livstid. För mindre grov gärning dömes för dråp till...