Vad är människorov?

Vad är människorov, olaga frihetsberövande, olaga tvång och trafficking? Vilken är skillnaden? Lagstiftaren anser att den som för bort och spärrar in någon med uppsåt att skada personen eller tvinga denne till tjänst eller utöva utpressning dömes för människorov till...

Vad är ansvarsfrihetsgrunder?

Polisen har enligt polislagen rätt att använda våld då andra medel är otillräckliga och det skall med hänsyn till omständigheterna vara försvarligt för att genomföra en tjänsteåtgärd. Andra kan ha rätt att bruka våld utan att straffas såsom militär personal,...

Vad är narkotikabrott och dopingbrott?

Man kan begå narkotikabrott genom att inneha, bruka och köpa narkotika eller sälja narkotika, framställa narkotika eller på annat sätt att ta befattning med narkotika. Brottet indelas i brott av normalgraden, grovt eller ringa brott. Att inneha, bruka och köpa...

Vad är bidragsbrott?

Bidragsbrottslagen gäller bidrag, ersättningar, pensioner, ersättning från centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket, arbetsförmedlingen, kommunerna och arbetslöshetskassan. Det innebär att den som lämnar oriktig uppgift och därmed orsakar risk för att ekonomisk...

Vad är upplopp och våldsamt upplopp?

Upplopp innebär att folksamling stör allmän ordning. Det skall finnas en avsikt att störa allmän ordning och att man tillsammans sätter sig upp mot myndighet oftast polisen för att framtvinga eller hindra viss åtgärd.  Nästan alltid att polisen bett personerna skingra...