För kostnadsfri rådgiving:
08-6513886

Kategori:Kunskapsbank

Vad är rån?

Rån innebär att någon stjäl genom att använda våld eller hot om våld som för den hotade framstår som farligt. Rån kan också begås genom att någon som begått en stöld och anträffas på bar gärning sätter sig till motvärn mot den som vill återta det stulna.

Läs mer

Vad är mord?

Vad är mord, dråp, vållande till annans död, misshandel och mordbrand?

Läs mer

Vad är människorov?

Vad är människorov, olaga frihetsberövande, olaga tvång och trafficking? Vilken är skillnaden?

Läs mer

Vad är ansvarsfrihetsgrunder?

Polisen har enligt polislagen rätt att använda våld då andra medel är otillräckliga och det skall med hänsyn till omständigheterna vara försvarligt för att genomföra en tjänsteåtgärd. Andra kan ha rätt att bruka våld utan att straffas såsom militär personal, kustbevakningspersonal, annan person som fullgör myndighetsutövning, ordningsvakt och envar.

Läs mer

Vad är narkotikabrott och dopingbrott?

Man kan begå narkotikabrott genom att inneha, bruka och köpa narkotika eller sälja narkotika, framställa narkotika eller på annat sätt att ta befattning med narkotika. Brottet indelas i brott av normalgraden, grovt eller ringa brott.

Läs mer

Vad är bidragsbrott?

Bidragsbrottslagen gäller bidrag, ersättningar, pensioner, ersättning från centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket, arbetsförmedlingen, kommunerna och arbetslöshetskassan.

Läs mer

Vad är upplopp och våldsamt upplopp?

Upplopp innebär att folksamling stör allmän ordning. Det skall finnas en avsikt att störa allmän ordning och att man tillsammans sätter sig upp mot myndighet oftast polisen för att framtvinga eller hindra viss åtgärd. 

Läs mer

Hur går tvistemål i tingsrätten till?

Till skillnad från brottmål föreligger inget brott vid tvistemål, utan precis som namnet antyder föreligger det istället en tvist mellan två parter. I denna artikel tänkte jag därför reda ut vad för som definierar ett tvistemål, samt berätta om hur ett tvistemål i tingsrätten går till. 

Läs mer

Vad är våldtäkt?

Han våldtog mig, sedan drack vi kaffe och sedan våldtog han mig igen är hämtat från ett rättsfall. Naturligtvis frikändes mannen.

Läs mer

Vad är näringsförbud och företagsbot?

Näringsförbud innebär att Du inte får driva närings-verksamhet i företag och bolag, vara firmatecknare i ett företag, vara ombud för en juridiska person som driver näring, sitta i ledningen för en näringsverksamhet, ha röstmajoritet i ett aktiebolag, vara anställd eller ta uppdrag i den verksamhet där näringsförbudet gäller och vara anställd i näringsverksamhet som drivs […]

Läs mer