För kostnadsfri rådgiving:
08-6513886

Författare:Admin

Vad är vapenbrott och vad menas med knivlagen?

Lagstiftaren kräver att tillstånd krävs för att inneha skjutvapen och ammunition, driva andel med skjutvapen, yrkesmässigt ta emot skjutvapen för reparation eller översyn och att föra in skjutvapen eller ammunition i Sverige. Ett tillståndspliktigt vapen får vid enstaka tillfällen lånas ut till den som har tillstånd att inneha vapen. Ett tillstånd att inneha skjutvapen upphör […]

Läs mer

Vad gör ett målsägandebiträde?

Ett målsägandebiträde har till uppgift att stötta brottsoffret och företräda brottsoffrets intressen såsom att kräva skadestånd av gärningsmannen. Ofta vill brottsoffret biträda åtalet och då fungerar målsägandebiträdet som hjälp till åklagaren. Många gånger har gärningsmannen inte ekonomisk förmåga att erlägga skadestånd och då får man i första hand ta i anspråk brottsoffrets försäkringar och i […]

Läs mer

Vad gör en försvarare?

Huvudregel är att den misstänkte äger själv föra sin talan. Vid talans förberedande och utförande får den misstänkte biträdas av försvarare. Den misstänkte får själv välja försvarare. En person får inte vara försvarare om han haft uppdrag åt den misstänkte eller ekonomiska förbindelser med den misstänkte och omständigheterna är ägnat att minska förtroendet för hans […]

Läs mer

Vad är rån?

Rån innebär att någon stjäl genom att använda våld eller hot om våld som för den hotade framstår som farligt. Rån kan också begås genom att någon som begått en stöld och anträffas på bar gärning sätter sig till motvärn mot den som vill återta det stulna.

Läs mer

Vad är mord?

Vad är mord, dråp, vållande till annans död, misshandel och mordbrand?

Läs mer

Vad är människorov?

Vad är människorov, olaga frihetsberövande, olaga tvång och trafficking? Vilken är skillnaden?

Läs mer

Vad är ansvarsfrihetsgrunder?

Polisen har enligt polislagen rätt att använda våld då andra medel är otillräckliga och det skall med hänsyn till omständigheterna vara försvarligt för att genomföra en tjänsteåtgärd. Andra kan ha rätt att bruka våld utan att straffas såsom militär personal, kustbevakningspersonal, annan person som fullgör myndighetsutövning, ordningsvakt och envar.

Läs mer

Vad är narkotikabrott och dopingbrott?

Man kan begå narkotikabrott genom att inneha, bruka och köpa narkotika eller sälja narkotika, framställa narkotika eller på annat sätt att ta befattning med narkotika. Brottet indelas i brott av normalgraden, grovt eller ringa brott.

Läs mer

Vad är bidragsbrott?

Bidragsbrottslagen gäller bidrag, ersättningar, pensioner, ersättning från centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket, arbetsförmedlingen, kommunerna och arbetslöshetskassan.

Läs mer

Vad är upplopp och våldsamt upplopp?

Upplopp innebär att folksamling stör allmän ordning. Det skall finnas en avsikt att störa allmän ordning och att man tillsammans sätter sig upp mot myndighet oftast polisen för att framtvinga eller hindra viss åtgärd. 

Läs mer