För kostnadsfri rådgiving:
08-6513886

Kunskapsbank

Hur går tvistemål i tingsrätten till?

Till skillnad från brottmål föreligger inget brott vid tvistemål, utan precis som namnet antyder föreligger det istället en tvist mellan två parter. I denna artikel tänkte jag därför reda ut vad för som definierar ett tvistemål, samt berätta om hur ett tvistemål i tingsrätten går till. 

Läs mer

Vad är våldtäkt?

Han våldtog mig, sedan drack vi kaffe och sedan våldtog han mig igen är hämtat från ett rättsfall. Naturligtvis frikändes mannen.

Läs mer

Vad är näringsförbud och företagsbot?

Näringsförbud innebär att Du inte får driva närings-verksamhet i företag och bolag, vara firmatecknare i ett företag, vara ombud för en juridiska person som driver näring, sitta i ledningen för en näringsverksamhet, ha röstmajoritet i ett aktiebolag, vara anställd eller ta uppdrag i den verksamhet där näringsförbudet gäller och vara anställd i näringsverksamhet som drivs […]

Läs mer

Vad är brottmål?

Benämningen brottmål är bred och kan tolkas på olika sätt beroende på mottagaren. I denna artikel tänkte jag därför reda ut vad som definierar ett brottmål, samt berätta om hur ett brottmål går till.

Läs mer

Vad är ekobrott och skattebrott i näringsverksamhet?

Skattebrott och bokföringsbrott är de vanligaste så kallade ekobrotten eller brott i näringsverksamhet. Andra ekobrott kan nämnas trolöshet mot huvudman, häleri, för-skingring, bedrägeri, penningtvätt och näringspenning-tvätt, mutbrott, insiderbrott och marknadsmanipulation.

Läs mer

Kan man byta offentlig försvarare?

Tidigare har jag redogjort för när man har rätt till en offentlig försvarare. Det händer dock att man som brottsmisstänkt inte kommer överens med sin tilldelade försvararsadvokat och därav undrar om man har möjlighet att byta. I denna artikel tänkte jag därför redogöra för just detta – kan man byta offentlig försvarare? 

Läs mer

När har man rätt till en offentlig försvarare?

Samtliga personer som på något sätt är misstänkta för brott ges möjligheten att på egen hand begära hjälp av en försvarare som stöd under rättsprocessen. I vissa fall har den misstänkte däremot rätt till en offentlig försvarare. Låt mig berätta mer om i vilka situationer detta är möjligt!

Läs mer